Înscrierea/Reînscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar 2023 – 2024 Ghid întrebări & răspunsuri

Regăsiți mai jos, preponderent în format întrebare – răspuns, sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2023 […]